CENNIK

Honorarium ustalane jest każdorazowo podczas spotkania z klientem. Na jego wysokość wpływ mają takie czynniki jak m.in.:

  • Rodzaj zlecenia i termin jego wykonania;
  • Wartość przedmiotu sporu lub zaskarżenia;
  • Nakład pracy.